Informacija tėveliams

Montessori grupė

Papildomas ugdymas

Laikraštukas

Informacija tėveliams

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d.  įsakymu    Nr. 30-216/19 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“ nuo 2019 m. sausio 30 d. Vilniaus mieste paskelbta gripo epidemija. Siekiant užtikrinti vaikų gripo prevenciją ugdymo proceso metu darželyje vykdomos gripo profilaktikos ir kontrolės priemonės: atkreipiamas didesnis dėmesys į asmens higienos reikalavimų laikymąsi; dažniau vėdinamos ir valomos patalpos; stebima ir fiksuojama, kiek vaikų neatvyko dėl ligos; laikinai sustabdyta būrelių veikla; atsisakoma masinių renginių. Vadovaujantis  2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2070 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-1121 redakcija) patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 11.2.10 punktu  „ dėl įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui ir kilus epidemijai“ nemokamas mokestis už maitinimą.  Epidemijos pabaiga bus skelbiama atskiru Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu.

0 comments

Vaiko sveikatos būklės pažymėjimas

Informuojame, jog nuo š. m. rugsėjo tėvams nebereikia nešti popierinių sveikatos pažymų į mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kadangi pažymos išduodamos elektroniniu būdu, todėl prašome nereikalauti iš tėvelių popierinių dokumentų. Bendrojo ugdymo įstaigų sistemoje pažymėjimai atsiras automatiškai, o ikimokyklinukų tėveliai turi portale  http://www.esveikata.lt/ sugeneruotą peržiūros kodą (žr. instrukciją) patalpinti darželių sistemos interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/skiltyje „Mano darželis“ pasirinkus „Pažymos“ meniu punktą. Atkreipiame dėmesį, kad 2018-2019 mokslo metais galios ir elektroniniai, ir popieriniai vaiko sveikatos būklės pažymėjimai. Primename,  jog visi vaikai minėtus pažymėjimus, kurie galioja vienerius metus, turi pateikti iki š. m. rugsėjo 15 dienos. Pažymima, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d. nebelieka reikalavimo pristatyti sveikatos pažymas ar jų kopijas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas (išskyrus organizuojančias kūno kultūros ir sporto pratybas), kurios sutartyse turės numatyti punktą, kad pažymos turi būti pateiktos tik tuo atveju, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai. Tokias profilaktinio patikrinimo išvadas neformaliojo švietimo būreliams turi pateikti patys tėvai. Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas yra apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl tėvams mokėti nereikia  –  elektroninė pažyma suformuojama nemokamai. Daugiau informacijos rasite http://www.vilnius.lt/index.php?2137321785. Linkime sklandaus vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas ir dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą. Tikimės, kad bus išvengta nereikalingų nesusipratimų, skundų ir konfliktų. Vilniaus m. savivaldybės administracija

0 comments

Įstaiga dirba nuo 6.00 val. iki 18.00 val.
Įstaigos telefonas: (8 – 5) 246 33 03
Telefonas/faksas: (8 – 5) 246 31 71
El. paštas: info@bitute.vilnius.lm.lt
Adresas: Paberžės g. 20, Vilnius LT-07145